ابراهیم سرقینی

مدیر بخش تصفیه خانه ها
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی اخذ مدرک نام دانشکده یا دانشگاه
لیسانس مکانیک 1356 ایران - پلی تکنیک تهران
سوابق کاری
مدت در شرکت / به سمت
از سال 58 تا 63
از سال 63 تا 81
از سال 79 تا 89
از سال 84 تا 92
از سال 89 تا 90
از سال 90 تا 93
از سال 93 تاکنون
بانک مرکزی / مدیر سالن چاپ اسکناس
شرکت های خدمات پیمانکاری / خدمات نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه خانه ها
شرکت موج آب / خدمات مهندسی مشاور در زمینه آب و فاضلاب
شرکت کانرودسازه / مدیریت پروژه خدمات نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه خانه ها
شرکت موج آب / خدمات مهندسی مشاور در زمینه آب و فاضلاب
شرکت موج آب / مدیرعامل
شرکت موج آب / مدیر بخش تصفیه خانه ها