مهدی ادیب

مدیر بخش سازه
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی اخذ مدرک نام دانشکده یا دانشگاه
لیسانس عمران – عمران 1377 ایران - صنعتی امیرکبیر
سوابق کاری
مدت در شرکت / به سمت
از سال 78 تا 81
از سال 82 تا 83
از سال 83 تا 87
از سال 87 تا 88
از سال 88 تاکنون
بخش نظارت پروژه های عمرانی
شرکت مهندسی آب و فاضلاب / طراح و سرپرست کارگاه تصفیه خانه
شرکت مشاور پارس پیاب / طراح سازه های آبی و ...
کارفرمای خصوصی / طراح سازه
شرکت موج آب / مدیر بخش سازه