پرویز صلاحی

مدیر بخش اجرایی
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی اخذ مدرک نام دانشکده یا دانشگاه
لیسانس عمران – عمران 1363 ایران - علم و صنعت
سوابق کاری
مدت در شرکت / به سمت
از سال 64 تا 73
از سال 74 تا 75
از سال 76 تا 77
از سال 77 تاکنون
بخش نظارت و مدیریت پروژه های عمرانی
شرکت تهران آبادساز / مدیره پروژه عملیات اجرایی
شرکت نوسازی و عمران اکباتان / مدیر پروژه عملیات اجرایی
شرکت موج آب / مدیر بخش اجرایی