مرجان دهشید

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی اخذ مدرک نام دانشکده یا دانشگاه
لیسانس
فوق لیسانس
عمران - آب
MBA
1373
2016
ایران - خواجه نصیر الدین طوسی
امریکا - University Of Phoenix
سوابق کاری
مدت در شرکت / به سمت
از سال 73 تا 79
از سال 79 تا کنون
شرکت موج آب / مدیر پروژه های تاسیسات شهری
شرکت موج آب / مدیر عامل و عضو هیئت مدیره