سید کمال الدین ارجائی

رئیس هیئت مدیره
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی اخذ مدرک نام دانشکده یا دانشگاه
لیسانس
فوق لیسانس
عمران - عمران
عمران – راه و ترابری
1372
1376
ایران- خواجه نصیر الدین طوسی
آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سوابق کاری
مدت در شرکت / به سمت
از سال 72 تا 74
از سال 74 تاکنون
از سال 83 تاکنون
شرکت خدمات پیمانکاری / رئیس کارگاه
شرکت خدمات پیمانکاری بردو / عضو هیئت مدیره
شرکت موج آب / عضو هیئت مدیره