نام پروژه
تصفیه خانه آب شهر کرمان (فاز 2، 3)
محل پروژه
استان کرمان – شهر کرمان
نام کارفرما
شرکت آب منطقه ای کرمان
سال افق طرح
1415 هجری شمسی
جمعیت در سال مقصد
469,000 نفر
وضعیت پروژه
در حال انجام

مشخصات فنی طرح

تصفیه خانه
ظرفیت : 3،000لیتر بر ثانیه
فرآیند تصفیه : متعارف (فیزیکی و شیمیایی)
واحدهای اصلی فرآیندی : ریز پالاینده (میکرواسترینر)، هم زن سریع، لخته سازی، ته نشینی مستطیل شکل، فیلتر شنی تند دولایه، 2باب مخزن 15،000 مترمکعب ذخیره آب پاک، حوضچه بازیافت، آب شستشوی فیلترها، حوض تلغیظ لجن، واحد آبگیری مکانیکی لجن(فیلتر پرس)، ساختمان شیمیایی، ساختمان کلر زنی، مخازن ذخیره کلروفریک.
واحد های جانبی : ساختمان اداری، کنترل و آزمایشگاه، ساختمان انبار و تعمیرگاه، ساختمان برق و دیزل ژنراتور، ساختمان تابلو برق محلی، ساختمان نگهبانی