محل پروژه
استان آذربایجان غربی، شهر میاندوآب
نام کارفرما
آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی
وضعیت پروژه
اتمام یافته

مشخصات فنی طرح