نام پروژه
تصفیه خانه فاضلاب سایت سایپا ( EPC )
محل پروژه
شهر کاشان
نام کارفرما
شرکت مهندسی توسعه سایپا(سیکو)
وضعیت پروژه
اتمام یافته

مشخصات فنی طرح

تصفیه خانه
ظرفیت تصفیه خانه: 37 لیتر در ثانیه
فرآیند تصفیه: مقدماتی، تصفیه شیمیایی و تصفیه پیشرفته و تکمیلی
واحد های اصلی فرآیندی: آشغالگیری دستی، حوض چربی گیری از نوع API، مخزن متعادل سازی، تلمبه خانه متعادل سازی، حوض همزن سریع، حوض همزن آرام، حوض DAF، تلمبه خانه برگشت جریان، تلمبه خانه لجن، آشغالگیری فاضلاب بهداشتی، ایستگاه پمپاژ فاضلاب بهداشتی، حوض هوادهی، حوض های تهنشینی، تلمبه خانه تغذیه فیلترها و سیستم ضد کف، تلمبه خانه لجن برگشتی و اضافی، فیلتر های شنی و کربنی، حوض تماس کلر، مخزن ذخیره پساب تصفیه شده جهت آبیاری فضای سبز، ایستگاه پمپاژ جهت آبیاری فضای سبز
واحد های جانبی: اتاق تزریق مواد شیمیایی، اتاق آبگیری لجن، اتاق برق، ساختمان آزمایشگاه و کنترل
جنس لوله: پلی اتلین