نام پروژه
هتل آزادی مشهد
محل پروژه
شهر مشهد
نام کارفرما
بانک صادرات

مشخصات فنی طرح

سایر
ساختمان هتل آزادی شهر مشهد در یازده طبقه به شرح زیر بازیربنای
6983 متر مربع طراحی گردیده است :
زیر زمین :
- سه طبقه شامل پارکینگ ها، تاسیسات ساختمان و بخش های
خدماتی ( آشپزخانه ها ، انبارها ، سرد خانه ها و ...) می باشد.

طبقه اول :
- فضای اداری، لابی، بوفه، سرویس های بهداشتی منظور شده
است.
اتاق ها و سوئیت ها:
طبقه دوم تا پنجم و هفتم و هشتم اتاق های هتل منظور شده
است که مجموعا" شامل 77 اتاق و 14 سوئیت می باشد.
طبقه ششم :
- رستوران هتل در این طبقه منظور گردیده است.