نام پروژه
جمع آوری آب 23 حلقه چاه منطقه چرخاب (فاز 2)
محل پروژه
استان یزد-منطقه چرخاب
نام کارفرما
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
سال افق طرح
1400
جمعیت در سال مقصد
800،000
وضعیت پروژه
اتمام یافته

مشخصات فنی طرح

خط انتقال
طول کل لوله های شبکه جمع آوری آب چاه ها تا مخزن جمع کننده: 31،000متر
قطر لوله های شبکه جمع آوری تا مخزن جمع کننده: 150 میلیمتر تا1،000 میلیمتر
جنس لوله ها: آزبست سیمان کلاس D و چدن داکتیل
طول لوله خط انتقال از مخزن جمع کننده تا مخازن شحنه: 7،200متر
قطر لوله خط انتقال از مخزن جمع کننده تا مخازن شحنه: 1،000 میلی متر
تلمبه خانه
23 حلقه پمپ چاهی
ایستگاه پمپاژ شامل :
تعداد پمپ : 3 عدد
نوع پمپ : پمپ سانتریفیوژ مدل (440)a50/250 با توان الکتریکی: 750 کیلو وات
مخزن
حجم مخزن ذخیره : 15،000متر مکعب