شرکت مهندسان مشاور موج آب در جهت دستيابي به اهداف خود اصول و برنامه های مشخص و معینی را دنبال می کند و در اين چارچوب و با پيروي از نگرش مديريت فرايندگرا اهداف كوتاه مدت، ميان‌مدت و بلند مدت شركت ترسيم شده است.

اهداف بلند مدت :
 1. دسترسی به بازارهای جدید داخلی و خارجی (گسترش کار در بخش خصوصی، گسترش در سایر جنبه های خدمات مهندسی، اخذ نمایندگی از شرکت های خارجی جهت کار در منطقه و مشارکت با شرکت های خارجی جهت ارائه خدمات)
اهداف ميان مدت :
 1. شرکت در مناقصات بین المللی و ارائه خدمات برون مرزی
 2. پیشرفت و توسعه متعادل بر اساس نیازمندی های کارفرمایان و جامعه مهندسی، کارآفرینی و گسترش عرصه های خدمات مهندسی
 3. انتشار کتب و نشریات تخصصی و علمی از تجربیات و دانش فنی
 4. پیاده سازی نظام های کیفی تا مرحله اخذ گواهینامه های مربوطه
 5. پیاده سازی نظام سیستماتیک جهت پرورش مدیران و نیروهای متعهد و ماندگار
اهداف کوتاه مدت :
 1. ارتقای سیستم آموزشی جهت افزایش توانمندی علمی، تخصصی و مدیریتی سازمان
 2. توسعه و ارتقای سیستم تبادل اطلاعات با سایر موسسات علمی داخلی و بین المللی
 3. ارتقای سطح کیفی و افزایش رضایت مندی کارفرمایان
 4. افزایش بازده و توسعه کمی با حفظ سطح کیفی خدمات و در نتیجه توسعه فضای کاری و نیروی انسانی
 5. بررسی و پیش بینی نیازمندی های کشور در محدوده خدماتی شرکت
 6. برنامه ریزی انگیزشی جهت ماندگاری نیروهای کلیدی
 7. بهبود و ارتقای فضای تعامل و پرورش نوآوری و خلاقیت و بکارگیری فن آوری های جدید
دورنمای خواستگاه شرکت در جهت دستيابي به اهداف مشروحه :

در چارچوب ارائه خدمات مهندسي پايدار اين مهندسان مشاور اهداف استراتژيك خود را بر اساس استراتژی های زیر استوار نموده است :

 1. توسعه علمی و اقتصادی کشور و مشارکت در افزایش سطح دانش فنی
 2. اشتغال زایی
 3. ارتقاء ساختار مدیریتی، مهندسی و امور پشتیبانی به منظور معرفی شرکت به عنوان مشاور برتر

اميد است با توکل به خدا و اعتماد به توان نيروها و متخصصان داخلي و استفاده از مدرن ترين تکنولوژي روز سهم خود را در آباداني و سربلندي کشورمان به خوبي ايفا نماييم.