مهندسان مشاور موج آب

شرکت مهندسان مشاور موج آب در سال 1371 تأسیس گردید و با اخذ گواهینامه احراز صلاحیت خدمات مشاور در تخصص های مختلف افتخار داشته است تا در بیش از 100 پروژه از مرحله شناخت تا مرحله اجرا و در قالب انواع مختلف قراردادی (E، PC، EPC، EPCF، BOT و ...) ایفای نقش نماید.

خلاصه اهم خدمات :

 • امکان سنجی و مطالعات شناخت
 • مطالعات پایه (فاز یک)
 • مطالعات تفصیلی و تهیه نقشه های اجرایی (فاز دو)
 • نظارت بر عملیات اجرایی (فاز سه)
 • کنترل کیفیت
 • متره
 • برآورد هزینه اجرا
 • تهیه برنامه زمان بندی
 • کنترل پروژه
 • تهیه اسناد مناقصه
 • تهیه دستور العمل های راه اندازی
 • تهیه دستور العمل های بهره برداری
 • مهندسی ارزش
 • تهیه مدل مالی
 • مطالعات طرح های سرمایه گذاری