نام پروژه
تصفیه خانه آب شهر میانه ( EPC )
محل پروژه
استان آذربایجان شرقی - شهرمیانه
نام کارفرما
شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
سال افق طرح
1410هجری شمسی
جمعیت در سال مقصد
225،000 نفر
وضعیت پروژه
پیشرفت بیش از 85 درصد

مشخصات فنی طرح

تصفیه خانه
ظرفیت : 69،120 مترمکعب در روز (800 لیتر بر ثانیه)
ظرفیت مدول اول (اجرا شده): 34،560 مترمکعب در روز (400 لیتر بر ثانیه)
فرآینده تصفیه : تصفیه فیزیکی و شیمیایی با زلال ساز پولساتور
واحد های اصلی فرآیندی : هوادهی آبشاری، آشغالگیری، هم زن تند، حوضه ته نشینی اولیه، زلال ساز پولساتور، فیلتر شنی تند تک لایه، مخزن 10،000 مترمکعب ذخیره آب پاک، حوض بازیافت آب شستشوی فیلتر ها، واحد تلغیظ لجن، واحد آبگیری مکانیکی لجن، ساختمان شیمیایی، ساختمان کلرزنی، ساختمان ذخیره کلروفریک
واحد های جانبی : ساختمان اداری، کنترل و آزمایشگاه، ساختمان انبار و تعمیرگاه، ساختمان برق، ساختمان نگهبانی