نام پروژه
تامین آب شرب و صنعت در محدوده تحت پوشش سدهای مراش (فاز 2)
محل پروژه
استان زنجان –شهر مراش
نام کارفرما
شرکت آب منطقه ای زنجان
سال افق طرح
1420 هجری شمسی
جمعیت در سال مقصد
55،721 نفر
وضعیت پروژه
اتمام یافته

مشخصات فنی طرح

تصفیه خانه
منبع تامین آب خام : سد مراش
ظرفیت : 44،000 متر مکعب در شبانه روزی
فرآیند تصفیه :متعارف همراه با سختی گیری
واحد های اصلی فرایندی: مخزن متعادل ساز 5،000 مترمکعب، سختی گیر ، واحد ورودی، حوضچه تقسیم آب، اختلاط سریع، لخته سازی، ته نشینی، فیلتر (دو لایه)، مخزن آب 10،000 مترمکعب، حوض بازیافت شستشوی فیلترها، تغلیظ کننده و واحد آبگیری لجن
ساختمان های جانبی: اداری، نگهبانی، انبار و تعمیرگاه، ساختمان برق، ساختمان پست پاساژ، ساختمان شیمیایی، کلر زنی، ساختمان ذخیره کلروفریک و ساختمان پایلوت
خط انتقال
آب خام :
ظرفیت خط انتقال:51 لیتر بر ثانیه
اقطار مورد نیاز: خط انتقال 700 لغایت 300 میلیمتر
جنس لوله خط انتقال: فولادی
فشار کاری : 10 لغایت 30 بار
آب پاک :
طول نهایی خطوط انتقال:79،000 متر