محل پروژه
استان همدان، شهر فیروزان
نام کارفرما
آب و فاضلاب استان همدان
وضعیت پروژه
اتمام یافته

مشخصات فنی طرح