محل پروژه
استان سمنان، شهر گرمسار
نام کارفرما
آب و فاضلاب استان سمنان
وضعیت پروژه
اتمام یافته

مشخصات فنی طرح