محل پروژه
استان هرمزگان، بندر جاسک
نام کارفرما
آب و فاضلاب استان هرمزگان
وضعیت پروژه
اتمام یافته

مشخصات فنی طرح