محل پروژه
استان قزوین، شهر آبیک
نام کارفرما
آب و فاضلاب استان قزوین
وضعیت پروژه
در حال انجام

مشخصات فنی طرح