نام پروژه
تصفیه خانه فاضلاب بهارستان ( EPC )
محل پروژه
استان اصفهان-شهر جدید بهارستان
نام کارفرما
شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
سال افق طرح
1415 هجری شمسی
جمعیت در سال مقصد
200،000 نفر
وضعیت پروژه
اتمام یافته

مشخصات فنی طرح

تصفیه خانه
ارائه خدمات مهندسی در قالب قرارداد طراحی و اجرا EPC
ظرفیت تصفیه خانه: 463 لیتر در ثانیه (اجرا شده: 232 لیتر در ثانیه)
فرآینده تصفیه : لجن فعال – MLE
واحد های اصلی فرآیندی: ایستگاه پمپاژ فاضلاب خام، آشغالگیر، حوض دانه گیر چربی، حوض های تهنشینی اولیه، راکتور بیولوژیکی (شامل حوض آللنوکلسیک و حوض هوادهی)، حوض های تهنشینی ثانویه، واحد جلادهی (فیلتراسیون)، واحد های گند زدایی با اشعه UV، تلمبه خانه لجن خام، لجن برگشتی و لجن اضافی، واحد تغلیظ مکانیکی لجن، هاضم لجن هوازی، واحد آبگیری مکانیکی لجن
واحدهای جانبی: ساختمان اداری، ساختمان برق، کنترل و آزمایشگاه، ساختمان نگهبانی، ساختمان انبار و تعمیرگاه
جنس لوله : پلی اتلین