نام پروژه
مطالعات توجیه فنی ،اقتصادي ،زیست محیطی طرح فاضلاب شهر کومله (فاز صفر، 1)
محل پروژه
ا ستان گیلان شهرکومله
نام کارفرما
شرکت آب وفاضلاب ا ستان گیلان
سال افق طرح
1415 هجری شمسی
جمعیت در سال مقصد
9،432 نفر
وضعیت پروژه
اتمام یافته

مشخصات فنی طرح

شبکه فاضلاب
محدوده خدماتی: 270 هکتار
دبی حداکثر : 65 لیتر در ثانیه
جنس لوله : پلی اتلین