نام پروژه
شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب ماسال (فاز صفر، 1)
محل پروژه
استان گیلان شهرماسال
نام کارفرما
شرکت آب وفاضلاب استان گیلان
سال افق طرح
1420 هجری شمسی
جمعیت در سال مقصد
24،891 نفر
وضعیت پروژه
اتمام یافته

مشخصات فنی طرح

تصفیه خانه
ظرفیت تصفیه خانه: 60 لیتر در ثانیه
فرآینده تصفیه خانه : SBR
واحد های اصلی فرآیندی: ایستگاه پمپاژ، آشغالگیر، دانه گیر، راکتورSBR، تغلیظ لجن، آبگیری لجن، گندزداییUV و جلادهی
واحدهای جانبی: اداری، انبار و تعمیرگاه و نگهبانی
خط انتقال
قطر : 500 میلیمتر
طول : 1،551 متر
شبکه فاضلاب
سیستم جمع آوری: ثقلی
ظرفیت نهایی شبکه جمع آوری فاضلاب: 144 لیتر در ثانیه
جنس لوله : پلی اتیلن
قطر : 200 تا 350 میلیمتر
طول : 88،000 متر