محل پروژه
استان کرمانشاه، شهر کنگاور
نام کارفرما
آب و فاضلاب استان کرمانشاه
وضعیت پروژه
اتمام یافته

مشخصات فنی طرح