نام پروژه
آبرسانی شهرسردشت (فاز 1، 2، 3)
محل پروژه
استان آذربایجان غربی –شهر سردشت
نام کارفرما
شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان غربی
سال افق طرح
1400 هجری شمسی
جمعیت در سال مقصد
56،000 نفر
وضعیت پروژه
اتمام یافته

مشخصات فنی طرح

خط انتقال
دبی متوسط: 221 لیتر بر ثانیه / دبی طرح خط انتقال : 399 لیتر بر ثانیه
مشخصات فنی مخازن : تعداد 3 مخزن با احجام 1،000 و 2،000 مترمکعب
تعداد چاهها: 5حلقه( 2 حلقه چاه مربوط به طرح توسعه آینده می باشد.)
تعداد ایستگاه پمپاژ اصلی:3
میزان دبی استحسالی از 5 حلقه چاه :
جنس لوله : چدن داکتیل
طول لوله ها:1500متر- قطرلوله ها:250تا500میلیمتر
* مشخصات مخازن ضربه گیر
شماره یک / حجم : 6 مترمکعب،فشار : 16 بار،قطر مخزن:6/1 متر
شماره دو / حجم : 5/2 مترمکعب،فشار : 16 بار، قطر مخزن:2/1 متر
شماره سه / حجم:2 مترمکعب،فشار : 26 بار، قطر مخزن:2/1 متر
شماره چهار / حجم:6 مترمکعب،فشار : 26 بار، قطر مخزن:6/1 متر