نام پروژه
طرح مخزن و شبکه توزیع آب شهرازنا (فاز 1، 2، 3)
محل پروژه
استان لرستان - شهر ازنا
نام کارفرما
شرکت آب و فاضلاب استان لرستان
سال افق طرح
1400 هجری شمسی
جمعیت در سال مقصد
65،600 نفر
وضعیت پروژه
اتمام یافته

مشخصات فنی طرح

شبکه توزیع آب
طول کلیه خطوط شبکه :82،500 متر
مساحت محدوده شبکه توزیع و توسعه آتی آن : 960 هکتار
مخزن
حجم مخزن : 5،000 مترمکعب
دبی :261.8لیتر بر ثانیه
تعداد مخزن : 2