نام پروژه
طرح آبرسانی مجتمع روستایی رزجرد (فاز 1، 2)
محل پروژه
استان قزوین – شهر رزجرد
نام کارفرما
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین
سال افق طرح
1405 هجری شمسی
جمعیت در سال مقصد
16،908 نفر
وضعیت پروژه
اتمام یافته

مشخصات فنی طرح

خط انتقال
جنس لوله های پیشنهادی : فولادی و پلی اتین
فشار کار: 10 ، 16 و20 اتمسفر
طول کلیه لوله های مورد استفاده در طرح: 30،000 متر
قطر لوله ها: 80 تا 300 میلیمتر
مخزن
مخازن پیشنهادی:
1) مخزن 100 مترمکعبی
2) مخزن 200 مترمکعبی
3) مخزن بتنی 250 مترمکعبی
4) مخزن بتنی 300 مترمکعبی
5) مخزن بتنی 500 مترمکعبی