نام پروژه
طرح تامین آب شرب درازمدت شهر سقز (فاز 1، 2، 3)
محل پروژه
استان کردستان – شهر سقز
نام کارفرما
شرکت سهامی آب منطقه ای کردستان
سال افق طرح
1415 هجری شمسی
جمعیت در سال مقصد
304،592 نفر
وضعیت پروژه
در حال انجام

مشخصات فنی طرح

تصفیه خانه
منبع تامین آب خام : سد چراغ ویس
ظرفیت مرحله اول اجرایی :400 لیتر بر ثانیه
ظرفیت مرحله دوم اجرایی :200 لیتر بر ثانیه(مدول توسعه )
فرآیند تصفیه : متعارف
واحد های اصلی فرایندی : واحد ورودی، حوضچه تقسیم آب، اختلاط سریع ، لخته سازی ، ته نشینی، فیلتر (دو لایه)، مخزن آب10،000 مترمکعب،حوض بازیافت شستشوی فیلترها ،تغلیظ کننده و واحد آبگیری لجن
واحدهای جانبی: اداری، نگهبانی، انبار و تعمیرگاه، ساختمان برق، ساختمان پست پاساژ، ساختمان شیمیایی، کلر زنی، ساختمان ذخیره کلروفریک و ساختمان پایلوت
خط انتقال
خط انتقال آب خام از محل حوضچه تحویل آب از پایاب سد چراغ ویس شروع و به موقعیت تصفیه خانه های آب جدید و قدیم منتهی می گردد.شامل دو قسمت به شرح ذیل می باشد:
1 ) از محل پایاب سد تا محل تصفیه خانه جدید: 15،000 متر =L ،m1200.1،300 میلیمتر=D ظرفیت خط :1،000 لیتر بر ثانیه
2) از محل تصفیه خانه جدیدی به تصفیه خانه قدیم : m 9400= L ، mm 800=D
جنس : فولادی ظرفیت خط :400لیتر بر ثانیه