نام پروژه
آبرسانی به شهر بافت (فاز 1، 2، 3)
محل پروژه
استان کرمان - شهر بافت
نام کارفرما
شرکت آب منطقه ای کرمان
سال افق طرح
1415 هجری شمسی
جمعیت در سال مقصد
35،000 نفر
وضعیت پروژه
پیشرفت بیش از 85 درصد

مشخصات فنی طرح

تصفیه خانه
ظرفیت : 32،400 مترمکعب در روز
فرآیند تصفیه: متعارف (فیزیکی و شیمیایی)
واحد های اصلی فرآیندی : آشغالگیر، هم زن تند، لخته سازی، ته نشینی مستطیل شکل، فیلتر شنی تند تک لایه، مخزن 5،000 مترمکعب، ذخیره آب پاک، حوضه بازیافت آب شستشوی فیلترها، حوض تلغیظ لجن، واحد آبگیری مکانیکی لجن ساختمان
شیمیایی، ساختمان مخازن،ذخیره کلروفریک، ساختمان کلر زنی، ایستگاه پمپاژ آب تصفیه شده
واحد های جانبی : ساختمان اداری، کنترل و آزمایشگاه، ساختمان انبار و تعمیرگاه، ساختمان برق و دیزل ژنراتور، ساختمان نگهبانی
خط انتقال
آب خام : خط لوله فولادی ثقلی به طول 970 متر به قطر 700 میلیمتر از سد بافت تا تصفیه خانه
آب پاک : خط لوله فولادی ثقلی به طول 3700 متر و قطر 600و 500 میلیمتر، از تصفیه خانه تا مخازن ذخیره آب شرب شماره 1 و 2 شهر بافت