نام پروژه
شبکه توزیع آب شهرهای کنگان و بنک (فاز 1، 2، 3)
محل پروژه
استان بوشهر - شهرکنگان
نام کارفرما
شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
سال افق طرح
1410 هجری شمسی
جمعیت در سال مقصد
85،225 نفر
وضعیت پروژه
اتمام یافته

مشخصات فنی طرح

شبکه توزیع آب
مساحت محدوده شبکه توزیع شهر کنگان: 895 هکتار
دبی 9/411 لیتر بر ثانیه
جنس لوله پیشنهادی : عمدتا پلی اتین (قطر 140 میلیمتر)، اقطار بزرگتر از 140 میلیمتر لوله های آزبست و سیمان فشاری
فشار کار : 6 و 10 اتمسفر
حجم مخازن پیشنهادی شهرکنگان :10،000 مترمکعب و 7،000 مترمکعب
طول لوله های به کار رفته در شبکه توزیع شهر کنگان :42،780 متر
مساحت محدوده شبکه توزیع شهر بنک : 260هکتار
حجم مخزن پیشنهادی شهر بنک:4،000 مترمکعب و 2،000 مترمکعب
طول لوله های به کار رفته در شبکه توزیع شهر بنک: 19،660 متر
قطر لوله ها : 63 تا 500 میلیمتر