نام پروژه
کاهش آب به حساب نیامده شهر شهمیرزاد (فاز صفر)
محل پروژه
استان سمنان - شهر شهمیرزاد
نام کارفرما
شرکت آب و فاضلاب استان سمنان
سال افق طرح
1410 هجری شمسی
جمعیت در سال مقصد
19،450 نفر
وضعیت پروژه
اتمام یافته

مشخصات فنی طرح

سایر
سطح محدوده خدماتی : 770 هکتار
دبی لحظه ای در شرایط حداکثر : 43/127 لیتر بر ثانیه
حجم مخزن پیشنهادی : 5000(2000 + 3000) مترمکعب
جنس لوله های پیشنهادی : تا سایز 200 پلی اتلین و بالاتر از 200 چدن داکتیل
فشار کار : 10 اتمسفر
اقطار مورد استفاده :75 تا 300 میلیمتر
طول کل لوله های پیشنهادی مورد استفاده :50،000 متر
تولید آب : 1،498،474 مترمکعب
آب مصرفی : 798،508 مترمکعب
تلفات : 699،966 مترمکعب
تعداد مخازن موجود در شهر : 3 عدد